Brachterbeek

H. Missen
Zondag: 09.30u
Woensdag: 19.00u (in de kapel van
O.L. Vrouw van Loreto, Tergouwen)


Rekeningnummer van de parochie
Voor alle betalingen: Parochie H. Hart van Jezus NL03 RABO 0130901598