Broederschap

Rozenkransbroederschap
In de statuten staat de doelstelling van de Rozenkransbroederschap als volgt omschreven: Bevordering van het zielenheil en welzijn van de kerk en wereld door o.a. beoefening van devotie van het rozenkransgebed.
De Rozenkransbroederschap treedt naar buiten tijdens de jaarlijkse Sacramentsprocessie en bij het ten grave dragen van een van haar leden.