Maasbracht

Mistijden:
Zondag: 11.00u
Maandag: 09.00u
Dinsdag: 19.00u
Vrijdag: 09.00u

Rekeningnummers:
Voor de kerkbijdrage: Parochie H. Gertrudis NL09 RABO 0130901490
Voor misintenties, giften, etc.:  Parochie H. Gertrudis NL31 RABO 0130901482