Ziekencommunie

Iedere eerste zaterdag van de maand wordt de H. Communie gebracht naar zieken en ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Wilt u (of een ziek familielid)  de ziekencommunie ontvangen? Meld u dan aan bij de pastoor of de kapelaan.