Nieuws

Beperkingen voor toegang tot de kerk

Geplaatst op 10-10-2020
Hits: 1723


NOG MAAR EENS BEPERKINGEN VOOR DE TOEGANG TOT DE KERK
Net voor middernacht op 9 oktober berichtte de bisschoppenconferentie dat het overleg met de overheid tot ertoe geleid heeft dat de bisschoppen zich conformeren aan de maatregelen zoals de regering die graag ziet in kerken. Dit betekent dat er per viering maximaal dertig bezoekers mogen zijn (exclusief bedienaren, acolieten, zangers ect.) en dat er dringend wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dit laatste adviseren wij dan ook dringend (behalve natuurlijk bij het te communie gaan).
Het is te kort dag om dit weekeinde al deze nieuwe maatregelen in onze kerken toe te passen. We kunnen immers mensen nu niet meer de toegang ontzeggen aan mensen die dit weekend naar de kerk zouden willen komen.
Vanaf volgend weekend (17/18 november) zullen de maatregelen wel gelden. U moet zich dan weer van tevoren aanmelden voor het bijwonen van de H. Mis. Dat kan (met een briefje in de brievenbus, met een mail of met een telefoontje) bij de volgende personen Uiteraard krijgen de mensen die een H. Mis hebben besteld voorrang.
En dan dit nog: uitvaarten zijn een uitzondering op bovenstaande regel. Bij uitvaarten kunnen we meer mensen toelaten, afhankelijk van de grootte van de kerk.
 
Uiteraard zijn wij allesbehalve blij met deze maatregelen. Kerkelijke bijeenkomsten blijken immers in slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. En onze kerken zijn groot genoeg om meer dan 30 personen op een veilige manier te kunnen herbergen. We hopen dan ook dat de bisschoppen zo snel mogelijk weer in gesprek gaan met de overheid en zorgen voor oplossingen "op maat".