Parochiefederatie

De parochiefederatie Maasbracht telt 5 parochies die samen één pastoraal team hebben, één gemeenschappelijk kerkbestuur, en één gezamenlijke financiële exploitatie. Wel hebben de parochies ieder nog een eigen vermogen. In 2004 werd het "parochiecluster Maasbracht" op gericht met de parochies H. Gertrudis en H. Hart van Jezus beide in Maasbracht en H. Stephanus in Stevensweert en H. Martinus in Linne. Dit was al een vergaande vorm van samenwerking. Maar in 2011 besloot het kerkbestuur om vanaf 1 januari 2012 een "federatie" te vormen om zo ook te kunnen komen tot een onderlinge solidariteit op financieel vlak. Vanaf 2014 is ook de parochie van O.L. Vrouw Geboorte van Ohé en Laak deel gaan uitmaken van deze parochiefederatie. Zo vormen de parochie van de voormalige gemeente Maasbracht nu samen een federatie.