Bestuur

Het kerkbestuur bestaat uit leden van de vijf parochies. Er is een "algemeen bestuur" dat besluiten neemt en uitvoert die betrekking hebben op de exploitatie, het beheer van de kerkelijke goederen (kerken, kapellen, huizen, begraafplaatsen, gronden, etc.). Het bestuur bekommert zich om de nodige financiële middelen (via kerkbijdrage, collectes en misstipendia) om die aan te wenden voor de salarissen van de functionarissen (priesters, dirigenten, organisten), voor onderhoud, restauratie, verzekering en de energiekosten van de gebouwen, etc. Daarbij hebben de kerkbestuursleden ook zorg voor de pastoraal in de diverse parochies.

ANBI-regeling
De parochies binnen het bestuurlijke samenwerkingsverband vallen alle onder de ANBI-regeling.

Voor de parochie van de H. Gertrudis kunt u de gegevens inzake de ANBI-publicatieplicht vinden op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE38. Het hierbij behorende RSIN-nummer is 2582338.

Voor de parochie van het H. Hart van Jezus kunt u de gegevens inzake de ANBI-publicatieplicht vinden op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE39. Het hierbij behorende RSIN-nummer is 2582326.

Voor de parochie van de H. Martinus kunt u de gegevens inzake de ANBI-publicatieplicht vinden op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE37. Het hierbij behorende RSIN-nummer is 2582417.

Voor de parochie van de H. Stefanus kunt u de gegevens inzake de ANBI-publicatieplicht vinden op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE44. Het hierbij behorende RSIN-nummer is 2677775.

Voor de parochie van O.L.V. Geboorte kunt u de gegevens inzake de ANBI-publicatieplicht vinden op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE41. Het hierbij behorende RSIN-nummer is 824111138.

Bij het aangaan van een periodieke schenking dient u de correcte tenaamstelling en het bijbehorende RSIN-nummer in te vullen.


De kerkbestuursleden:
 
 • Namen en adressen
 • Pastoor. L. Creemers
  Kerkplein 2
  6051 DT Maasbracht
  Tel.:0475-468250
  E-mail: pastoor.creemers@parochiefederatie-maasbracht.nl
 • Dhr. J. Hannen
  Tergouwen 12
  6051 JE Maasbracht
  Tel.:0475-465083
  E-mail: j.hannen@home.nl
 • Dhr. E. Vrinzen
  Joinerstraat 28
  6067 HG Linne
  Tel.:0475-464833
  E-mail: erik.vrinzen@hotmail.com
 • Mw. M. Verwijlen-Peurteners
  Molenveld 2
  6107 AB Stevensweert
  Tel.:0475-551780
  E-mail: mtsverwijlen@hotmail.com
 • Dhr. A. Thijssen
  Suikerdoossingel 8
  6051 HP Maasbracht
  Tel.:0475-551549
  E-mail: alcuin.thijssen@gmail.com
 • Bovengenoemde kerkbestuursleden vormen tevens het Dagelijks Bestuur
  Tot het Algemeen Bestuur behoren tevens:
 • Mw. Houben-Bijnen
  Binnenweg 7
  6051 BX Maasbracht
  Tel.:0475-464660
  E-mail: hphouben@zonnet.nl
 • Dhr. P. Knoben
  Korenbloemstraat 3
  6051 KH Maasbracht
  Tel.:0475-453888
  E-mail: patrick@kneup.eu
 • L. Peeters
  Sint Annadijk 1
  6067 RA Stevensweert
  Tel.:0475-551515
  E-mail: leo.peeters@planet.nl
 • Mw. P. Hofstede-Eekers
  Kerkstraat 4
  6109 AM Ohé en Laak
  Tel.:06-52696714
  E-mail: patriciaeekers@gmail.com
 • Dhr. P. Moors
  Steenerbos 8
  6109 AT Ohé en Laak
  Tel.:0475-551789
  E-mail: apcmoors@gmail.com