Bestuur

Het kerkbestuur bestaat uit leden van de vijf parochies. Er is een "algemeen bestuur" dat besluiten neemt en uitvoert die betrekking hebben op de exploitatie, het beheer van de kerkelijke goederen (kerken, kapellen, huizen, begraafplaatsen, gronden, etc.). Het bestuur bekommert zich om de nodige financiële middelen (via kerkbijdrage, collectes en misstipendia) om die aan te wenden voor de salarissen van de functionarissen (priesters, dirigenten, organisten), voor onderhoud, restauratie, verzekering en de energiekosten van de gebouwen, etc. Daarbij hebben de kerkbestuursleden ook zorg voor de pastoraal in de diverse parochies.

ANBI-regeling
De parochies binnen het bestuurlijke samenwerkingsverband vallen alle onder de ANBI-regeling.

Voor de parochie van de H. Gertrudis kunt u de gegevens inzake de ANBI-publicatieplicht vinden op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE38. Het hierbij behorende RSIN-nummer is 2582338.

Voor de parochie van het H. Hart van Jezus kunt u de gegevens inzake de ANBI-publicatieplicht vinden op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE39. Het hierbij behorende RSIN-nummer is 2582326.

Voor de parochie van de H. Martinus kunt u de gegevens inzake de ANBI-publicatieplicht vinden op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE37. Het hierbij behorende RSIN-nummer is 2582417.

Voor de parochie van de H. Stefanus kunt u de gegevens inzake de ANBI-publicatieplicht vinden op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE44. Het hierbij behorende RSIN-nummer is 2677775.

Voor de parochie van O.L.V. Geboorte kunt u de gegevens inzake de ANBI-publicatieplicht vinden op https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE41. Het hierbij behorende RSIN-nummer is 824111138.

Bij het aangaan van een periodieke schenking dient u de correcte tenaamstelling en het bijbehorende RSIN-nummer in te vullen.


De kerkbestuursleden: