750 jaar parochie
ONDER BESCHERMING VAN SINT STEPHANUS
750 jaar parochiegeschiedenis van Stevensweert
Onder deze titel zal in de loop van 2016 een boek verschijnen dat een beeld geeft van de eeuwenoude historie van de parochie Stevensweert. In 2016 wordt immers gevierd dat deze parochie op zijn minst 750 jaar bestaat. Als patroonheilige werd destijds gekozen voor Sint Stephanus, de eerste martelaar van de katholieke kerk. De oudste geschiedenis van kerk en  parochie is grotendeels in nevelen gehuld. Toch laat de bestudering van zeldzame oude  archiefstukken toe de oprichting te plaatsen tussen de jaren 1244 en 1265. 
Lees meer...

In de media
750 jaar Stevensweert in Bisdomblad De Sleutel

750 jaar Stevensweert in Dagblad de Limburger