Broederschap

Ambrosiusbroederschap:
De leden van de Ambrosius broederschap begeleiden met hun flambouwen (lantaarns) hun overleden leden naar hun laatste rustplaats. Ook begeleiden zij de jaarlijkse sacramentsprocessie en zijn present bij het jaarlijkse kaarsenfeest. Verder verzorgen zij het regelmatige onderhoud van het parochiekerkhof.